Svarbi informacija

________________________________________________________________________________________________________

  • Pagaminta šilumos energija iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuras – 100 %):

UAB Žemaitijos energija pagaminta šilumos energija iš atsinaujinančių energijos išteklių

________________________________________________________________________________________________________

 

Informacija apie reguliuojamą šilumos gamybos veiklą pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761

________________________________________________________________________________________________________

  • Šilumos gamybos kainos dedamosios:

UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos kainos dedamosios

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

UAB „Žemaitijos energija“ viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2017 m. sąnaudas

UAB „Žemaitijos energija“ viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2016 m. sąnaudas

UAB „Žemaitijos energija“ viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2015 m. sąnaudas

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas:

UAB „Žemaitijos energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

________________________________________________________________________________________________________

  • Metinė atskaitomybė:

UAB „Žemaitijos energija“ 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija“ 2016 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija“ 2015 m. metinė finansinė atskaitomybė

________________________________________________________________________________________________________

  • Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis:

UAB „Žemaitijos energija“ 2017 m. darbuotojų vidutinis darbo užmokestis