Apie įmonę

UAB „Žemaitijos energija“ Telšių mieste, adresu Saulėtekio g. 3, pagal parengtus ir suderintus techninius projektus pastatė ir įrengė biokuro katilinę, kuri yra prijungta prie  Telšių šilumos tinklų sistemos. Katilėje yra įrengti 5 MW ir 2 MW galios vandens šildymo katilai „CALIDUM EMBER“ bei 2,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, kurių  bendra suminė šiluminė galia – 9,5 MW. Biokuro katilinės eksploatacijai Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2014 m. spalio 9 d. išdavė atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. 2015 m. sausio 21 d. katilinėje prasidėjo bandomoji eksploatacija (paleidimo – derinimo darbai), o 2015 m. kovo mėn. objektas buvo priduotas valstybinei komisijai. UAB „Žemaitijos energija“ veiklą vykdo kaip nepriklausomas šilumos energijos gamintojas.

Gen. rangovas katilinės statybai bei technologijų gamintoja buvo pasirinkta UAB „Enerstena“, kuri Žemaitijos regione yra įgyvendinusi ne vieną stambų energetikos projektą. „Enerstenos” įmonių grupė yra gerai žinoma Lietuvoje bei užsienyje kaip pažangių biomasės deginimo technologijų gamintoja. Energetikos rinkoje dirba nuo 2002 m. Turi sukūrusi savą biomasės deginimo technologiją, įsteigus mokslo ir tyrimų centrą, subūrus stipriausių profesionalų komandą. Visa tai „Enerstenai“ leidžia pasiūlyti savo klientams efektyviausius energijos gamybos sprendimus. Įmonė projektuoja ir gamina biokuro katilus, kondensacinius ekonomaizerius, pakuras ir kitą technologinę biokuro katilinių įrangą. Įgyvendinamus projektus atlieka nuo idėjos „iki rakto”, teikia eksploatavimo paslaugas.