Svarbi informacija

eu

UAB „Žemaitijos energija“ darbo našumo didinimas

UAB „Žemaitijos energija“ pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas – Moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – statybos darbai ir modernios įrangos diegimas įmonės gamybinėje veikloje. Naujos modernios įrangos įdiegimas leis padidinti bendrovės pajamas ir darbo našumą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie konkurencingumo didinimo ir darbo vietų kūrimo regione.

Projekto pradžia – 2019 m. spalis, planuojama pabaiga – 2021 m. spalis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0169 „UAB „Žemaitijos energija“ darbo našumo didinimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 200 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

________________________________________________________________________________________________________

  • Pagaminta šilumos energija iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuras – 100 %):

UAB „Žemaitijos energija” pagaminta šilumos energija iš atsinaujinančių energijos išteklių

________________________________________________________________________________________________________

Šilumos gamybos bazinės kainos formulė:

UAB „Žemaitijos energija” šilumos gamybos bazinės kainos formulė

________________________________________________________________________________________________________

Informacija apie reguliuojamą šilumos gamybos veiklą pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761

________________________________________________________________________________________________________

  • Šilumos gamybos kainos dedamosios:

UAB „Žemaitijos energija” šilumos gamybos kainos dedamosios

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos veiklos sąnaudos:

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2023 m. sanaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2022 m. sanaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2021 m. sanaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2020 m. sanaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2019 m. sanaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2018 m. sąnaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2017 m. sąnaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2016 m. sąnaudas

UAB „Žemaitijos energija” viešai skelbiama informacija apie reguliuojamos veiklos 2015 m. sąnaudas

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė su audito išvada:

UAB „Žemaitijos energija” 2023 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2022 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2021 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2020 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2019 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2018 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2017 m. reguliuojamos apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

________________________________________________________________________________________________________

  • Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas:

UAB „Žemaitijos energija” reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

________________________________________________________________________________________________________

  • Metinė atskaitomybė:

UAB „Žemaitijos energija” 2023 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2022 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2021 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2020 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2019 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2018 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2016 m. metinė finansinė atskaitomybė

UAB „Žemaitijos energija” 2015 m. metinė finansinė atskaitomybė

________________________________________________________________________________________________________

  • Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis:

UAB  „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.

UAB  „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

UAB  „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m.

UAB  „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

UAB  „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m.

UAB „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

UAB „Žemaitijos energija” darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.