Aplinkosauga

„Enerstena“ biokuro katilinių naudingo veiksmo koeficientas siekia net iki 90 proc., jos pasižymi mažomis elektros sąnaudomis, katilinės veikimo intensyvumas – 97 proc. „Enerstena“ biokuro katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu efektyvumas siekia 105-112 proc. CO, NOx teršalų emisijos įrenginiuose yra ženkliai mažesnės, nei kitų gamintojų.

Pramoninis biokuras paprastai yra didelės drėgmės, todėl dalis kuro energijos degimo produktuose yra prarandama su drėgme. „Enerstena“ projektuojamų ir gaminamų kondensacinių ekonomaizerių instaliavimas prie biokuro katilų, kurių galia nuo 5 MW iki 50 MW, ženkliai padidina šilumos gamybą, sudeginant tiek pat kuro katile. Kondensaciniai ekonomaizeriai padeda net 20-30 proc. padidinti katilinių naudingo veiksmo koeficientą. Iš kondensacinio ekonomaizerio išeinančios dūmuose esančių kietųjų dalelių koncentracija siekia iki 50 mg kubiniame metre, kas yra gerokai mažiau nei nustatytos normos. Kondensacijos procesui efektyvinti nenaudojamas papildomas vanduo. O „Enerstena“ sukurta technologija leidžia taip išvalyti kondensatą, kad į kanalizaciją išleidžiamas visiškai išvalytas ir neutralizuotas vanduo, „Enerstena“ sukurtu juostiniu filtru likęs dumblas nusausinamas ir gali būti transportuojamas pakuotėje arba pakartotinai sudegintas.

„Enerstena“ biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kondensato valymo sistema yra patys pažangiausi savo ekologiniais ir ekonominiais rodikliais iš visų šio tipo  įrenginių, gaminamų Lietuvoje. „Enerstena“ sukurtų biokuro katilų ir kondensacinių ekonomaizerių panaudojimas padeda sumažinti aplinkos taršą, nes:

  • biokuro katilų CO emisija arti 0 mg/m3, kuomet normos LAND 43-2013 leidžia 2000 mg/m3;
  • NOx emisija 250-300 mg/ m3, kuomet normos leidžia 750 mg/m3;
  • kietųjų dalelių emisija po kondensacinio ekonomaizerio – žemiau 50 mg/ m3, kuomet leidžiama 400 mg/m3, t.y. emisijos į atmosferą mažesnės už leidžiamas 3-6 kartus, o CO – šimtus kartų.
  • didelis energetinis naudingumas, viršijantis 110, nes panaudojama vandens garų kondensacijos šiluma, todėl sumažėja biokuro sąnaudos tam pačiam energijos kiekiui pagaminti;
  • labai mažos elektros energijos sąnaudos šilumai pagaminti – apie 10 kWh/MWh.
Ekonominiai rodikliai
(eksploatacinės išlaidos)
    –      elektros energijai: 10 kWel/1 MWšil
    –      kondensato valymo sistema (chemija) 2-4 kg/1 MWšil
Aplinkosauginis efektas
(kietųjų dalelių išmetimų mažinimas)
     –     kietųjų dalelių prieš ekonomaizerį iki 400 mg/m3
     –     kietųjų dalelių už ekonomaizerio iki 50 mg/m3

2015 metų konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“, „Enerstena“ biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kondensato valymo sistema buvo apdovanotas kaip palankiausias aplinkai produktas. Šį konkursą kasmet organizuoja Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas ir Inžinerinės ekologijos asociacija.