ES projektai

 

 

eu

 

UAB „Žemaitijos energija“ darbo našumo didinimas

UAB „Žemaitijos energija“ pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas – Moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – statybos darbai ir modernios įrangos diegimas įmonės gamybinėje veikloje. Naujos modernios įrangos įdiegimas leis padidinti bendrovės pajamas ir darbo našumą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie konkurencingumo didinimo ir darbo vietų kūrimo regione.

Projekto pradžia – 2019 m. spalis, planuojama pabaiga – 2021 m. spalis.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0169 „UAB „Žemaitijos energija“ darbo našumo didinimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 200 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.